Βίντεο εργασιών

Σταμπωτά δάπεδα – αρχική κατασκευή – στάδιο 1

 

 

Σταμπωτά δάπεδα – προσθήκη χρώματος – στάδιο 2

 

 

Σταμπωτά δάπεδα – σταμπάρισμα – στάδιο 3

 

 

Σταμπωτά δάπεδα – ολοκληρωμένη εργασία